Zniszczone dokumenty

Jak wybrać niszczarkę ze względu na stopień tajności dokumentów?

Aktualnie obowiązująca norma DIN 66399, została stworzona przez: Standards Committee for Information Technology and Applications (Komitet Normalizacyjny ds. Technik Informacyjnych i ich Zastosowań). Od października 2012 roku zastępuje normę DIN 32757-1:1995-01, która dotyczyła tylko zasad niszczenia papieru. Rozwój techniki oraz wzrost popularności cyfrowych nośników danych przyczyniły się do opracowania nowych reguł utylizacji, uwzględniających te potrzeby.

Według nowych kryteriów ochronę danych dzielimy na trzy klasy:

  • Klasa 1 – dane wewnętrzne, do których dostęp jest łatwy, ponieważ ma go szerokie grono odbiorców: materiały reklamowe, katalogi, notatki.
  • Klasa 2 – dane poufne dostępny tylko wąskiemu gronu odbiorców: zawiadomienia, wnioski, korespondencja ofertowa, notatki, dane osobowe.
  • Klasa 3 – dane tajne i ściśle tajne dostępne tylko wąskiemu, autoryzowanemu gronu odbiorców: dane finansowe, sprawozdania, dokumentacja zarządzania.

Poziom bezpieczeństwa DIN 66399

Jednym z kryteriów, którym powinniśmy się kierować podczas wyboru niszczarki, jest jej stopień tajności. Już na samym początku, zanim dokonamy zakupu powinniśmy ustalić własne potrzeby. Musimy się zastanowić jakiego rodzaju dokumenty będziemy niszczyć. Czy będą to informacje bardzo ważne czy też nie wymagające zbytniej tajności. Poprzednia norma definiowała tylko pięć poziomów bezpieczeństwa. Obecnie DIN 66399 określa ich siedem.

P-1 wszystkie materiały

To przede wszystkim dokumenty, które powinniśmy zniszczyć po upływie okresu ich archiwizacji takie jak np. katalogi, prospekty.

P-2 dokumenty firmowe

Dokumenty niszczone za pomocą urządzeń o tym stopniu tajności są bardziej bezpieczne, ponieważ są zamieniane w ścinki o szerokości max. 6 mm i powierzchni nie przekraczającej 800 mm2. Urządzenia nadają się do likwidacji korespondencji firmowej takiej jak np. przestarzałe instrukcje, ogłoszenia, formularze. W tym celu idealnie sprawdza się modele Wallner JP 820S i S580.

P-3 dane poufne

To klasa, w której dane papierowe są niszczone na ścinki o maksymalnej powierzchni 320 mm2. Niszczarki wyposażone w ten stopień tajności, łatwo i bezpiecznie uporają się z danymi chronionymi i poufnymi. Mowa o dokumentach takich jak wyciągi bankowe, dokumenty podatkowe czy zamówienia z danymi osobowymi. W tej klasie są modele: Wallner JP 6215 CD, FX510CD i C8A0.

P-4 dane szczególnie poufne

To wysoka klasa bezpieczeństwa. Urządzenia o tych parametrach przydadzą się przede wszystkim w biurach firm oraz korporacjach. Służą do utylizacji niezwykle ważnych dokumentów mających zasadnicze znaczenie w strategii i pracy przedsiębiorstwa. To między innymi: bilanse, akta osobowe, listy płac, umowy o pracę, dokumentacja medyczna, dokumenty podatkowe. W tym segmencie polecamy: Wallner FXD85B, HC1601 i 826C.

P-5 dane kluczowe i tajne

Niszczone dokumenty to w większości nośniki danych z tajnymi informacjami o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia istnienia osoby, przedsiębiorstwa lub instytucji. To np. patenty, dokumentacja konstrukcyjna, analizy konkurencji, dokumenty procesowe, dokumenty strategiczne. W tym przypadku idealnym urządzeniem będą: Wallner JP 830C, JP 516C czy FX310G.

P-6 dane tajne

Niszczarki o tym stopniu tajności służą do niszczenia tajnych informacji, w przypadku których należy przestrzegać nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa. Mowa tutaj o danych dotyczących badań i rozwoju jak i dokumentacji urzędowej.

P-7 dane ściśle tajne

To najwyższy stopień tajności, dlatego tego typu urządzenia są wykorzystywane przez wojsko i policję np. w kancelariach rządowych czy jednostkach Obrony Narodowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *