Tag Archives: ochrona danych

Zniszczone dokumenty

Jak wybrać niszczarkę ze względu na stopień tajności dokumentów?

Aktualnie obowiązująca norma DIN 66399, została stworzona przez: Standards Committee for Information Technology and Applications (Komitet Normalizacyjny ds. Technik Informacyjnych i ich Zastosowań). Od października 2012 roku zastępuje normę DIN 32757-1:1995-01, która dotyczyła tylko zasad niszczenia papieru. Rozwój techniki oraz wzrost popularności cyfrowych nośników danych przyczyniły się do opracowania nowych reguł utylizacji, uwzględniających te potrzeby. Według nowych kryteriów ochronę danych

» Więcej...