Tag Archives: niszczarki dokumentów

Ochrona danych

Ochrona danych osobowych w firmie

Obowiązująca na terenie naszego kraju ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku w myśl, której „każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych” w wyraźny sposób nałożyła obowiązek ich należytego zabezpieczenia na wszystkie przedsiębiorstwa, które takimi informacjami dysponują. W myśl obowiązujących regulacji prawnych za dane osobowe objęte ochroną uważa się informacje pozostające w zasobach przedsiębiorstwa,

» Więcej...